Document

DEĞERLİ TEDARİKÇİMİZ

Eyüp Sabri Tuncer olarak sonuç odaklı sürdürülebilir adımların toplumsal, küresel değerlerin muhafazası ve paydaşlar ile iş birliği yoluyla gerçekleşebileceğine inanarak, belirlediğimiz temel politikalara uyum çerçevesinde yenilikçi adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu adımlarımızı atarken Şirketimizin başarısında Tedarikçilerimizin de önemli bir rol oynadığına inanıyor, onlarla kalıcı ve sürdürülebilir ilişkiler ile çalışmayı hedefliyoruz.

Tedarikçilerimizin geçerli tüm ulusal ve yerel yasalara, kurallara, düzenlemelere ve gerekliliklere uymalarını bekliyoruz. ‘Tedarikçi Davranış Kuralları’ etik davranışlar konusunda beklentimizi açıklayan ilkeler olup bu ilkelere uygun davranılmasını talep ediyor ve uyum taahhüdünüzü bizimle paylaşmalarını bekliyoruz.

Tedarikçi Davranış Kuralları, Tedarikçilerin her birine ve tamamına uygulanacak genel prensipleri içerir.

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI

Çalışma Saatleri ve Ücretler

Tedarikçi, çalışanlara hak ettikleri ücretlerin verilmesinde, zorunlu çalışma ve fazla mesai saatlerinin ücretlendirilmesine ilişkin kanunlara tam bir uygunluk içinde hareket edecektir. Cinsel taciz, cinsel suistimal, sözlü taciz, manevi veya bedensel zorlama ve benzer her türlü muameleyi engelleyici koşullar sağlayacaktır.

Çocuk İşçi Çalıştırmayı Yasaklayın

Tedarikçi, Ulusal yasalar veyax" yönetmeliklerde belirtilen asgari çalışma yaşı sınırına bağlı kalacak ve ilgili Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartlarına uyacaktır.

Zorla Çalıştırma/Modern Kölelik

Tedarikçi, zorla çalıştırma, borç karşılığı çalıştırma, esaret altında çalıştırma, insan ticaretinin yer aldığı çalıştırma yollarına başvurma, köle işçi çalıştırma gibi kabul edilemez çalıştırma yollarına başvurmayacaktır.

Azınlıklar ve Yerel Halkların Hakları

Tedarikçi, Azınlıkların ve yerli halkın yasal haklarına saygı gösterecek ve hiçbir yasa dışı zorla tahliye uygulamasına katılmayacaktır.

Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı

Tedarikçi, Çalışanların Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı ile ilgili yürürlükteki yasalara uygun olarak işçi örgütlerine katılıp katılmama hakkına saygı gösterecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Tedarikçi, Yerel mevzuat dahilinde öngörülen tüm iş sağlığı ve güvenliği standartlarını karşılayacak ve çalışanları için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlayacaktır. Tedarikçi, çalışanlarına, iş sağlığı ve güvenliği hakkında tüm yasal mevzuatları içeren bildirimleri yapacaktır.

Ayrımcılık Yasağı

Tedarikçi, çalışanların kendilerine değer verildiğini ve saygı duyulduğunu hissettikleri, ayrımcılık ve istismara uğramadıkları ve sözlü veya fiziksel tacizden arınmış çalışma ortamı yaratacaktır. Tüm düzeylerde eşit fırsatlar sunulması ve adil davranılması sağlanmalıdır. Tedarikçiler cinsiyet, yaş, inanç, ırk, sosyal sınıf, soy, sosyal geçmiş, engellilik hali, etnik ve milli köken, milliyet, sendika veya diğer yasal kuruluşlara üyelik, siyasi bağlantılar veya fikirler, cinsel yönelim, ailevi sorumluluklar, medeni durum, hastalık veya ayrımcılığa neden olabilecek herhangi başka bir koşul nedeniyle kişileri dışlayamaz, belirli kişileri tercih edemez ya da bu unsurlara göre kişilere ayrımcılık yapamaz.

Sağlık ve Güvenlik

Tedarikçi, güvenli ve sağlıklı bir iş yeri sağlayacak ve geçerli kalite ile sağlık ve güvenlik standartlarını karşılayan hizmetler sunacaktır. Bu konuyla ilgili tüm yasal mevzuatlara uyacaktır.

Çevre

Tedarikçi, Çevre ile ilgili yasal mevzuatlara uygun ve tüm faaliyetlerinde iklim değişikliğinin küresel bir varoluşsal tehdit olduğunun bilincinde hareket edecektir.

Ürün Güvenliği ve Uyumluluğu

Eyüp Sabri Tuncer firmasına tedarik edilen hammaddeler, etiketleme ve tehlike iletişimi ve yürürlükteki tüm kalite ve güvenlik standartları dahil olmak üzere geçerli tüm yasal düzenleme gereksinimlerini karşılayacaktır.

Ticari Dürüstlük

Tedarikçi, rüşvet, hileli uygulamalar, suistimal veya kara para aklama ile ilgili herhangi bir eyleme karışmayacak ve rüşvetle mücadele kanun ve kuralları ile uluslararası düzenlemelere uyacaktır. Herhangi bir Eyüp Sabri Tuncer çalışanına, Eyüp Sabri Tuncer çalışanının ailesine veya arkadaşlarına herhangi bir rüşvet vermeyecek veya herhangi bir teşvik sunmayacaktır.

Adil Rekabet

Tedarikçi, adil rekabet ile ilgili geçerli tüm yasalara uyacaktır.

Hediyeler ve Eğlence

Tedarikçi, Eyüp Sabri Tuncer çalışanlarına, iş kararlarını uygunsuz bir şekilde etkileyebilecek veya makul surette etkileyebilecek gibi görünen hediyeler veya eğlence imkanları vermeyecek, sunmayacak ve haksız avantaj elde etme girişiminde bulunmayacaktır.

Gizli Bilgiler ve Kişisel Veriler

Eyüp Sabri Tuncer’e ait Fikri mülkiyet haklarına saygı gösterecek, hassas ve gizli bilgiler, ticari sırlar dahil tüm gizli bilgileri koruyacak ve gerekli güvenlik tedbirlerini alacaktır.

Tedarikçi, kişisel bilgileri geçerli veri gizliliği ve bilgi güvenliği yasalarına uygun bir şekilde işleyecek, saklayacak, iletecek ve paylaşacaktır. Tedarikçiler, Eyüp Sabri Tuncer çalışanlarının, müşterilerinin ve yüklenicilerinin kişisel bilgilerini yalnızca meşru iş amacıyla veya Eyüp Sabri Tuncer ile yapılan bir sözleşmeyle yetkilendirildiği şekilde kullanacaktır.

Uluslararası Ticari Düzenlemeler

Tedarikçi, uluslararası ticareti düzenleyen tüm geçerli yasalara uyacaktır.

Uyumluluk

Tedarikçi mal ve hizmet sağlarken, bu Kurallarda belirtilen standartlara ek olarak yürürlükteki diğer yasalara uyacaktır. Her tedarikçi, çalışanları ve temsilcilerinin bu Tedarikçi Davranış Kurallarını anlayıp bunlara uymasını sağlamakla yükümlüdür.

Tedarikçi, Eyüp Sabri Tuncer’in talebi üzerine Tedarikçi Davranış Kurallarına uyduğunu ispat edebilmelidir . Eyüp Sabri Tuncer Tedarikçilerinden dilediği zaman yerinde denetim gerçekleştirme veya üçüncü kişiler aracılığıyla gerçekleştirme, bilgi talep etme hakkına sahiptir. Eyüp Sabri Tuncer, Tedarikçi Davranış Kurallarına uyum gösteremeyen herhangi bir Tedarikçi ile yaptığı iş anlaşmasını feshetme hakkını saklı tutar.

Tedarikçilerin, Tedarikçi Davranış Kuralları’na uygun hareket etmeleri tamamen kendi sorumluluklarındadır. Tedarikçi Davranış Kuralları’na www.eyupsabrituncer.com/tedarikci-davranis-kurallari adresinden erişilebilecektir. İşbu Tedarikçi Davranış Kuralları veya yürürlükteki mevzuatın potansiyel ihlalini tespit etmeniz halinde bu hususu derhal şirketimize bildirmeniz gerekmektedir.

Tedarikçi Davranış Kuralları’ na ilişkin tüm sorularınızı https://www.eyupsabrituncer.com/iletisim-formu ile bize ulaştırabilirsiniz.

OUR VALUED SUPPLIERS

As Eyüp Sabri Tuncer, we believe that result-oriented sustainable steps can be achieved through upholding social and global values as well as cooperation with stakeholders, and we continue to take innovative steps within the framework of compliance with the basic policies we have defined. While taking these steps, we believe that our Suppliers also play a crucial role in the success of our Company and we aim to work with them in long lasting and sustainable relationships.

We expect our Suppliers to comply with all applicable national and local laws, rules, regulations, and requirements. The 'Supplier Code of Conduct' is a set of principles explaining our expectations regarding ethical behavior, and we require from our Suppliers to act in accordance with these principles and we expect them to share their compliance commitment with us.

The Supplier Code of Conduct contains the general principles applicable to each and all Suppliers.

SUPPLIER CODE OF CONDUCT

Working Hours and Wages

The Supplier shall act in full compliance with the laws on the wages of compulsory work and overtime hours in providing employees with the wages to which they are entitled. The Supplier shall provide conditions to prevent sexual harassment, sexual misconduct, verbal abuse, moral or physical coercion, and any similar treatment.

Prohibit the Use of Child Labor

The Supplier shall adhere to the minimum employment age limit defined by national laws or regulations and comply with relevant International Labor Organization (ILO) standards.

Forced Labor/Modern Slavery

The Supplier shall not use unacceptable forms of labor, such as forced labor, bonded labor, labor in captivity, engaging in any form of human trafficking, slave labor.

Rights of Minorities and Indigenous People

The Supplier shall respect the legal rights of minorities and indigenous people and shall not participate in any illegal forced eviction practices.

Right to Freedom of Association and Collective Bargaining

The Supplier shall respect the employees’ rights to join or refrain from joining associations and worker organizations in accordance with applicable laws on the Right to Freedom of Association and Collective Bargaining.

Occupational Health and Safety

The Supplier shall meet all occupational health and safety standards stipulated within the local legislation and provide a healthy and safe working environment for its employees. The Supplier shall notify its employees of all legal regulations on occupational health and safety.

Prohibition of Discrimination

The Supplier shall create a working environment where employees feel valued and respected, free from discrimination and abuse, and free from verbal or physical harassment. The Supplier shall ensure equal opportunities and fair treatment at all levels. Suppliers shall not exclude, favor certain individuals over others, or discriminate against individuals on the basis of gender, age, creed, race, socioeconomic status, ancestry, social background, disability, ethnic or national origin, nationality, membership in trade unions or other associations, legal entities, political affiliations or opinions, sexual orientation, family responsibilities, marital status, illness, or any other condition that may give rise to discrimination.

Health and Safety

The Supplier shall provide a safe and healthy workplace and offer services that meet health and safety standards with applicable quality requirements. The Supplier shall comply with all applicable legal regulations in this respect.

Environment

The Supplier shall act in compliance with environmental legal regulations in all its activities and with the awareness that climate change is a global existential threat.

Product Safety and Compliance

Raw materials supplied to Eyüp Sabri Tuncer shall meet all applicable legal requirements, including labeling and hazard communication and all applicable quality and safety standards.

Business Integrity

The Supplier shall not engage in any form of bribery, fraudulent practices, misconduct or money laundering and shall comply with anti-bribery laws and rules as well as international regulations. The Supplier shall not bribe or offer any incentive or kickback to any Eyüp Sabri Tuncer employee, Eyüp Sabri Tuncer employee’s family or friends.

Fair Competition

The Supplier shall comply with all applicable laws regarding fair competition.

Gifts and Entertainment

The Supplier shall not give or offer gifts or entertainment opportunities to Eyüp Sabri Tuncer employees that may improperly influence or reasonably appear to improperly influence their business decisions and shall not attempt to gain unfair advantage.

Confidential Information and Personal Data

The Supplier shall respect the intellectual property rights of Eyüp Sabri Tuncer, protect all confidential information, including sensitive and confidential information, trade secrets and shall take necessary security measures.

The Supplier shall process, store, transmit, and share personal information in a manner that complies with applicable data privacy and information security laws. Suppliers shall use personal information of Eyüp Sabri Tuncer employees, customers, and contractors for legitimate business purposes only or as authorized by a contract with Eyüp Sabri Tuncer.

International Trade Regulations

The Supplier shall comply with all applicable laws governing international trade.

Compliance

When providing goods and services, the Supplier shall comply with the standards set forth in this Code as well as other applicable laws in force. Each Supplier is responsible for ensuring that its employees and agents understand and comply with this Supplier Code of Conduct.

The Supplier must be able to prove that it complies with the Supplier Code of Conduct upon Eyüp Sabri Tuncer's request. Eyüp Sabri Tuncer has the right to carry out on-site audits from its Suppliers at any time or through third parties and is entitled to request information. Eyüp Sabri Tuncer reserves the right to terminate its business agreement with any Supplier who fails to comply with the Supplier Code of Conduct.

It is the sole responsibility of Suppliers to comply with the Supplier Code of Conduct. The Supplier Code of Conduct is available at www.eyupsabrituncer.com/tedarikci-davranis-kurallari If you identify any potential violation of this Supplier Code of Conduct or applicable regulations, you must report it to our company immediately.

You can submit all your questions regarding the Supplier Code of Conduct using the communication form at https://www.eyupsabrituncer.com/iletisim-formu

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR